DERATIZACE Hubim.cz s.r.o. Chomutov

DERATIZACE Hubim.cz s.r.o.

DERATIZCE

hubení myší

Deratizace je likvidace krys a jiných hlodavců (potkanů, myší, křečků) různými prostředky zejména ve skladech a prostorách obývaných, užívaných lidmi či hospodářskými zvířaty, méně pak ve volné přírodě. 

Deratizace se podle použitých prostředků dělí na:

  • mechanickou (užívající pasti na myši a podobné technické prostředky),
  • chemickou (užívající jedy, nazývané rodenticidy) 
  • případně deratizaci dalšími metodami (rozšíření chorob mezi populaci hlodavců, eventuálně využití jejich přirozených nepřátel, např. koček).

Nejčastěji likvidujeme tyto savce

Hraboš polní (Microtus arvalis) je hlodavec z čeledi myšovitých, jedna z největších hrůz zemědělců a zahrádkářů. Je schopen zkonzumovat tolik potravy, kolik on sám váží. U hrabošů hrozí velmi rychlé přemnožení, neboť jejich vrh může být až okolo 16 mláďat. Na hrabošově potravě nesou újmu především obiloviny. Někdy mohou přenášet i nemoci (Hantavirus , Toxoplasma gondii aj.)

Hryzec vodní (Arvicola amphibius) je hlodavec z rodu hryzců a čeledi křečkovití. Je jeden z hlodavců, který škodí naší zahrádce. Okusuje nejraději kořeny ovocných stromů či jiné podzemní části rostlin, jako např. mrkev. Hryzec vodní se množí velmi rychle a hojně a v opakujících se cyklech dochází i k jeho přemnožení. Jedná se o savce, který žije jak ve vodě, tak na souši. Po ondatře pižmové (Ondatra zibethicus), která byla do Evropy zavlečena ze Severní Ameriky, se jedná o největšího hlodavce žijícího na území České republiky.  I hryzec vodní nás může ohrozit přenosem různých nemocí, které mohou ohrozit jak domácí zvířata, tak i člověka.

Krysa obecná (Rattus rattus) je hlodavec z čeledi myšovitých. Je jediný druh krysy, která se u nás vyskytuje. Patří mezi hlodavce a je tedy podobným škůdcem, jako je myš domácí či potkan obecný. Může se vyskytovat na půdách, ale i ve skladech nebo jiných zemědělských objektech. Krysa obecná je jako i jiní hlodavci, významným škůdcem v zemědělství a potravinovém průmyslu. I krysa může být přenašečem vážných nemocí. Krysa se ze všech hlodavců na našem území vyskytuje nejméně.

Pokud jste někdy slyšeli hluk z půdních prostor nebo z garáže či vašich automobilů, jedná se většinou o kunu skalní  (Martes), která patří do řádu šelem z čeledi lasicovitých. Jedná se o šelmu, která je aktivní v noci.  Škody, které kuna napáchá, jsou pro lidi většinou nepřijatelné. Obtěžovat vás mohou zapáchající výkaly a výměšky znečišťující objekt, ale také napáchané škody na majetku. Kuna se totiž ráda pustí do zateplení střechy nebo kabelů pod kapotou automobilu. 

Kuna skalní je všežravec. Nejraději si pochutnává na hmyzu, larvách, zralém ovoci, ořechách, mršině, myších, krysách, odpadcích z kuchyně atd. Dále mají kuny slabost pro vajíčka a různé ptáky.

Nejvíce aktivní jsou kuny v období páření mezi začátkem června až začátkem září. Obzvláště samci jsou v této době velmi aktivní a agresivní. 

Boj s kunou můžete zahájit jejím odchytem, se kterým vám rádi pomůžeme.

Myš (Mus) je rodové jméno pro přibližně 38 druhů těchto hlodavců, kteří patří do čeledi myšovitých a jsou zařazeny do podčeledi pravých myší (Murinae), stejně jako krysy či potkani. Nejznámější a nejrozšířenější je myš domácí (Mus musculus). Jedná se o invazivního živočicha

Pokud se ve vaší blízkosti vyskytuje myš, jedná se pravděpodobně o myš domácí. Jestliže má snadný přístup k potravě, nacházíte se ve velkém problému. Myš domácí je totiž velký škůdce. Nejenže likviduje naše potraviny a znečišťuje naše prostředí, dokáže také poškodit fasádyizolaci budovy, nebo rozkousat kabely či jiné předměty. Myš domácí může být přenašečem nemocí, proto pořádně zabezpečte vstup do vašeho domu a udržujte čistotu.

Myš domácí se množí velmi rychle – jeden myší pár tak může za dva roky mít až milion potomků – za předpokladu, že oni sami a i jejich potomci přežijí.

Myši jsou všežravci a živí se rostlinami, obilím, semeny, kořeny, listy, hmyzem, mršinami, zeleninou, ovocem a v blízkosti člověka téměř všemi potravinami, které v jejich obydlí či potravinových skladech naleznou. Mohou však okousat i plasty, tašky, knihy, noviny, mýdlo, svíčky nebo textilie. Vzhledem k tomu, že myš svými výkaly znečišťuje prostředí a znehodnotí potraviny, jedná se o jednoho z největších škůdců, který žije v blízkosti člověka.

Jako ostatní hlodavci může být i myš domácí přenašečem řady nemocí.

Potkan obecný (Rattus norvegicus) je hlodavec z rodu „rattus“  (rod hlodavců z čeledi myšovitých, jako je například i krysa) . Je velmi přizpůsobivý a chytrý hlodavec, který se vyskytuje téměř všude. Narozdíl od krysy obecné je vodomilný, a proto ji téměř z našeho území vytlačil. Vyhledává zejména sklepy, sklady, chlévy a zemědělské usedlosti, jelikož se živí především obilninami. Ve volné přírodě potkani staví nory. Žijí v hierarchických klanech po 60 až 200 členech. Kvůli tomu dokáží způsobit velké hospodářské škody. Jako ostatní hlodavci přenáší mnoho infekčních onemocnění. Jestliže jste nalezli potkaní trus, měli byste začít jednat.

Potkan patří mezi nejinteligentnější hlodavce a jedná se o velmi přizpůsobivého savce

Potkan je všežravec, dává však přednost rostlinné stravě a především obilovinám.

Jako ostatní hlodavci může být i potkan přenašečem řady infekčních onemocnění.

Pro tyto úkony disponujeme moderní aplikační technikou, která umožňuje dosažení vysoké efektivity zákroků. Deratizaci provádíme v nejen v Ústeckém kraji, ale po celé České republice.

Potřebujete se zbavit nežádoucích hlodavců? Pro objednání deratizace volejte na tel. číslo: 702943103

mapa ČR
Přejít nahoru