DERATIZACE Hubim.cz s.r.o. Chomutov

DERATIZACE Hubim.cz s.r.o.

DEZINFEKCE

mikroorganismy

Dezinfekce je ničení mikroorganismů – ne však nutně jejich spor – pomocí chemických a fyzikálních (např. UV záření, vysoká teplota) metod, či jejich kombinací.

Provádí se v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí (nemocnice, výroba potravin a léčiv). 

Dezinfekci lze také definovat jako čištění předmětu od některých nebo všech patogenních organismů, které mohou způsobit infekci.

Mimo jiné provádíme dezinfekci různých plísní a hub.

Způsoby dezinfekce se dělí podle použitých prostředků na:

· Fyzikální způsob dezinfekce je například var ve vodě za atmosférického tlaku po dobu 30 minut, var ve vodě v přetlakové nádobě po dobu 20 minut, žíhání v ohni, působení vlhké páry v parních dezinfekčních komorách, apod.

· Chemický způsob dezinfekce
 spočívá v použití chemikálií s dezinfekční účinností, tzn. použití dezinfekčního přípravku neboli biocidu k likvidaci mikroorganismů na plochách a předmětech (nejčastější způsob provádění dezinfekce).

· Kombinovaný způsob dezinfekce
 se provádí rovněž za použití dezinfekčního přípravku v kombinaci s vodou vysoké teploty.

Hubení hmyzu

Pro tyto úkony disponujeme moderní aplikační technikou, která umožňuje dosažení vysoké efektivity zákroků. Deratizaci provádíme v nejen v Ústeckém kraji, ale po celé České republice.

Potřebujete se zbavit nežádoucích hlodavců? Pro objednání deratizace volejte na tel. číslo: 702943103

mapa ČR
Přejít nahoru