DERATIZACE Hubim.cz s.r.o. Chomutov

DERATIZACE Hubim.cz s.r.o.

SÍTĚ A HROTY PROTI PTACTVU

holub

Nabízíme ochranu budov před holuby a jiným ptactvem pomocí sítí a hrotů.

V současné době nabízíme hrotový systém jak proti velkým ptáků (vrána, holub, sova, káně), tak i proti malým (vrabec, jiřička). Vzhledem k různým typům je hrotový systém použitelný na malé, ale i velké chráněné plochy.

Na velmi členité plochy, nebo při ochraně velkých prostor, dodáváme síťový systém.

Spojením hrotového a síťového systému jsme schopni ochránit před ptactvem jakýkoliv objekt.

Kromě sítí a hrotů nabízíme také likvidaci holubích exkrementů včetně dezinsekce a dezinfekce.

Nabízíme ochrany proti ptactvu a jejich instalaci

Síťový systém je jediná 100% účinná ochrana lodžií, balkónů, světlíků a ochozů věží. Síť je upevněna kolem obvodu prostoru pomocí pružného ocelového rámu, který se skládá z ocelových oček upnutých do plastových hmoždinek, a kterými je protaženo ocelové lanko napnuté pomocí napínacího šroubu.

K vytvořenému rámu, který je schopen přesně kopírovat obvod se připne speciálními kleštěmi a hliníkovými sponkami síť. Materiál ocelového rámu může být z nerezové nebo pozinkované oceli.
Systém je diskrétní a ze země téměř nepostřehnutelný. Pokud je potřeba, může se použít barva sítě přesně podle podkladu a to bílá, černá nebo kamenná. Síť proti holubům má oko 50x50mm a 1mm tenké vlákno a tedy nestíní chráněný prostor. Proti jiřičkám a proti vletu drobného ptactva má síť oko 19x19mm. Síť je možné instalovat díky velkému množství druhů upínacích komponentů na všechny typy podkladů včetně zateplených fasád a ocelových konstrukcí popřípadě lze překrýt celou střechu.

V případě potřeby vchodu do chráněných prostor lze vytvořit na ochranné síti uzavíratelné vchody.

Životnost námi dodávaných ochranných sítí se pohybuje kolem 10 let, neboť je vyrobena z UV stabilního polyethylenu.

Ochranu proti dosedání a hnízdění holubů na fasádách a konstrukčních prvcích lze řešit dvěma způsoby. Na římsy, atiky, okapní žlaby apod. používáme hrotový systém. Funkce systému spočívá v pokrytí chráněné plochy hroty, které mechanickým způsobem zabrání usednutí ptactva na ošetřenou plochu aniž by se ptáci poranili. 

Pokud je zvolena správná varianta systému a pokud je systém instalován dle technologického postupu, je jeho životnost dle našich zkušeností minimálně 10 let. Pro správnou účinnost systému je třeba dodržet základní zásady ošetření, které jsou popsány v technologickém postupu. Velmi důležité je, že systém musí dokonale chránit náletovou hranu plochy, tj. okraj plochy, na který ptáci přistávají, a ze kterého vzlétají. U ploch, které jsou velmi exponované, je nutné, aby byla ochráněna celá chráněná plocha (ne jen náletová hrana), a je vhodné, aby byly hroty zároveň s okrajem anebo jej přesahovaly. Pokud systém bude daleko od okraje nebo nebude ochráněna celá plocha, ptáci na nechráněnou plochu dosednou a funkce systému bude snížena.

Pro tyto úkony disponujeme moderní technikou, která umožňuje dosažení vysoké efektivity. Služby nabízíme nejen v Ústeckém kraji, ale po celé České republice. Ochrany proti ptactvu nejen dodáme, ale zajistíme i instalaci.

Potřebujete se zbavit nežádoucího ptactva? Pro objednání, či dotazy volejte na tel. číslo: 702943103

mapa ČR
Přejít nahoru